Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
6.5.2000
 

 

Nová gudea Zoogoneticus tequila    Kliknutím spustíte film (948 kB)  Kliknutím spustíte film (1,06 MB)

RNDr. Roman Slaboch

 

Kliknutím otevřete obrázekV únoru 1998 uveřejnilo periodikum Museum of Zoology, The University of Michigan, popis nového druhu živorodky doposud monotypického rodu Zoogoneticus. Ichthyologové Webb a Miller ji objevili při rutinním studiu preparovaných ryb z povodí Río Ameca, pocházejících z roku 1955. Terénní výzkum (1990) potvrdil malou populaci poblíž městečka Tequila (1311 m.n.m) na Río Teuchitlán (oblast Jalisco v Mexiku, viz mapka Kliknutím otevřete mapu) a v některých kratších přítocích. Přestože byl vytipován výskyt i na dalších lokalitách, kde by mohla žít společně s rozšířenějším druhem Z. quitzeoensis, jinde nebyla nalezena. Druhá  výprava (1992), která měla za úkol zajistit další studijní materiál, především pro morfologická a chromozómová srovnání, nachytala jen několik málo kusů u výše zmíněného městečka. Třetí výprava (1996) již Z. tequila nenalezla. Je tedy možné, že popsaný druh již v přírodě nežije.

Naštěstí je to rybka snadno chovatelná v akváriích. Je poměrně drobná, největší samička z přírody měřila 51,6 mm, samečci, jako u většiny gudeí, jsou asi o ¼ menší. Zato jejich zbarvení se vyrovná snad jenom Characodon lateralis.

Samice z přírody vrhaly 20-29 mladých, akvarijní populace má průměrně pouze 10 mláďat, která jsou ale výrazně větší (10-12 mm), než u přírodní populace. (Bohužel jsem nikde nenalezl hmotnostní srovnání vrhů) Při 26-28 °C dospívají za 6-10 týdnů, v létě za 6-8 týdnů. Březost je 28-32 dní.

Moje pozorování se od původních údajů liší – intervaly mezi vrhy přibližně 10 týdnů, samice mají v průměru 6 mladých 14-16 mm dlouhých a výrazně pomaleji dospívajících (při 23-25 °C; 16-20 týdnů). Nižší teplotu chovu jsem zvolil podle původních měření z jejich lokality; denní teplota vzduchu v červenci nepřesahuje 26 °C a připočítáme-li nízké noční teploty na tamějších náhorních planinách a hloubku vody na lokalitě 1,3 – 8 m, nedá se předpokládat její dokonalé prohřátí a tedy ani tak vysoká udávaná teplota pro chov. Mimochodem, na nepříliš vzdálené lokalitě na řece Río Ameca u městečka Ameca (viz mapka Kliknutím otevřete mapu), kde žije např. Ameca splendens, je uváděno teplotní kolísání vody 32-10 °C mezi dnem a nocí!

Zoogoneticus tequila rozhodně není tou nejživější a nejdovádivější živorodkou, jako objekt k pozorování jsou nám však nabídnuty nádherné barvy samců a pocit, že v naší nádrži plave něco, co ve volné přírodě už s největší pravděpodobností není.

Německý spolek chovatelů živorodek (DGLZ) vyhlásil na rok 2000 záchovný program pro Z. tequila, který by měl v první fázi rozšířit tuto živorodku mezi chovatele specialisty, dostatečně ji namnožit a v další fázi se pokusit o reintrodukci na původní lokalitu.

V jednom z mailů (březen 2000) mně Ivan Dibble (anglický ichthyolog, pracující na výzkumu živorodek na University of Morelia v Mexiku) sdělil, že první reintrodukční pokusy byly provedeny už na začátku roku 1999. Jednalo se tehdy o 24 párů, které osobně vysadil na původní lokalitu společně s 50 páry zde vymizelé Skiffia francesae. O rok později (únor 2000) při namátkových odchytech byl uloven jeden starý samec. Tento výsledek by neměl být reprodukován pesimisticky ani optimisticky. Teprve další reintrodukce a periodické sledování lokality může vést k nějakým závěrům.

 

Původní práce:
Webb, S. A., & R. R. Miller. 1998. Zoogoneticus tequila, a new goodeid fish (Cyprinodontiformes) from the Ameca drainage of Mexico, and a rediagnosis of the genus. Occ. Pap. Mus. Zool. Univ. Michigan 725: 1-23

 

Povodí Río Ameca
zpět

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy