Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
21.7.2004
 

 

Další nové mečovky

RNDr. Roman Slaboch 

 

Včera se mi dostala do mailu zpráva od kolegy o dvou nových mečovkách, čímž se opět potvrzuje, že rod Xiphophorus je v popředí zájmu systematiků, kteří z něj „vytlučou“ tolik druhů, kolik jen půjde.

Jedná se o

Xiphophorus mixei  Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004

(Mixe - indiánský kmen, původně žijící ve vesnicích podél Rio del Sol a Rio Jaltepec - současný výskyt druhu)

 

Xiphophorus monticolus  Kallman, Walter, Morizot & Kazianis, 2004

(monticola - lat. obyvatel hor)

 

Pro běžného akvaristu je to jistě informace zajímavá, ale tento hon za novými druhy pro něho nemá žádný význam, protože tyto druhy jsou (alespoň podle zatím nepříliš kvalitních fotografií) svým habitem téměř shodné s X. clemenciae a X. helleri

Oba nové druhy mečovek, X. mixei a X. monticolus, jsou popsány z povodí horního toku Rio Jaltepec (Rio Aguacatengo, Rio Uxpanapa, Rio Coachapa, Rio Las Cuevas, Rio Paquital, Rio Chalchijapan, Rio Junapan, Rio del Sol, Rio Polvora, Rio Verde, Rio Escolapa), hlavního přítoku Rio Coatzacoalcos. Nové druhy jsou v části svého rozšíření sympatrické (žijí na stejných lokalitách) s X. clemenciae a X. helleri (ale také s platami X. maculatus a X. xiphidium). Morfometrické a molekulární rozbory ukázaly, že oba nové druhy mají nejblíže k X. clemenciae a patří tedy do kladogramu mezi "severní" mečovky (zatímco X. helleri  je řazena k "jižním" mečovkám).

Mexická mečovka, Xiphophorus clemenciae Alvarez, 1959, byla již od svého objevení, díky omezenému rozšíření, považována za druh zasluhující si zvláštní pozornost. Až donedávna byla známá jen ze tří lokalit v povodí Rio Coatzacoalcos (Rio Sarabia, Isthmus of Tehuantepec, Rio Coatzacoalcos). Zoogeografická studia nyní ukázala že tento druh je poměrně rozšířený a hojný ale omezený na náhorní plošiny v horním toku zmíněné Rio Coatzacoalcos kde na řadě lokalit nahrazuje běžnou X. helleri.  Evoluční vztahy těchto nových druhů jsou zatím diskutabilní.

 

Zdroj:

Kallman, D., K, Walter B., R., Morizot C., D., Kazianis D., (2004): Two New Species of Xiphophorus (Poeciliidae) from the Isthmus of Tehuantepec, Oaxaca, Mexico, with a Discussion of the Distribution of the X. clemenciae Clade; The American Museum of Natural History, NY, Number 3441, 34 pp.

 

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

ICQ 177616189

|

 Připomínky a návrhy