Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
28.1.2004
 

 

Nejnovější živorodka

RNDr. Roman Slaboch 

 

S mírným zpožděním se mi dostala do počítače zpráva o loni popsané živorodce - mečovce Xiphophorus kallmani, kterou popsali Manfred K. Meyer & Manfred Schartl a popis byl uveřejněn 12.11.2003 (Zoologische Abhandlungen, Dresden). Autoři popsali nový druh podle typových jedinců z Mexické laguny Catemaco, ulovených M. K. Meyerem v únoru 1994. U konzervovaných jedinců byl proveden rozbor DNA, který dokázal oprávněnost předpokladu nového druhu.

Laguna Catemaco je živorodkářům dostatečně známá. Vyskytuje se v ní velké množství živorodých druhů. Xiphophorus kallmani zde byl odchycen ve společnosti Xiphophorus milleri, Poecilia catemaconis, Poeciliopsis catemaco a Pseudoxiphophorus bimaculatus. Na lokalitě byly zjištěny i Astyanax fasciatus, Cichlasoma fenestratum, Rhamdia guatemalensis a Dorosoma petenese. Hodnoty vody v době následného odchytu živých jedinců byly 22 °C, pH 7,7 a 90 μS (bližší informace o čase neuvedeny).

Pro popisovanou novinku Xiphophorus kallmani je výchozím systematickým druhem X. mayae (Meyer & Schartl, 2002) a X. signum (Rosen & Kallmann, 1969), kterému je X. kallmani vizuálně velmi podobný, je tedy jasné, proč byla pojmenována po prof. Kallmannovi, zvláště když prof. Rosen už "svoji" mečovku má (Xiphophorus roseni, Meyer & Wischnat, 1981). Ostatně p. Meyer také - X. meyeri, Schartl & Schröder, 1988. Možná, že to ze složité předchozí věty úplně jasně nevyplývá, ale druhy X. mayae a signum patří do druhové skupiny, ze které se X. kallmani pravděpodobně vyvinul.

Němečtí ichtyologové se v poslední době dali do intenzivního průzkumu systematiky rodu Xiphophorus, ve kterém popsali z 27 druhů 19, takže jej mají pod "patronátem" a jistě jich bude brzy přes 20.

Konzervovaný samec Xiphophorus kallmani, podle kterého byl nový druh popsán      Konzervovaná samce Xiphophorus kallmani, podle které byl nový druh popsán

Xiphophorus kallmani - všimněte si výrazné podobnosti s X. signum

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

ICQ 177616189

|

 Připomínky a návrhy