Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
3.3.2004
 

 

Goodeidae - známé i neznámé I. - obecný úvod, systém a lokality

RNDr. Roman Slaboch

 

Hovoříme-li o živorodkách většině lidí se vybaví paví očka, platy a mečovky. Ti jsou zřejmě nejznámějšími představiteli živorodých ryb, ale jen málokdo je blíže obeznámen se skupinou gudejovitých. Pokusím se Vám je nyní v krátkosti představit.

Zástupci čeledi Goodeidae jsou endemiti, vyskytující se v omezené oblasti centrálních vysočiny Mexika. Zde žijí - v závislosti na rodech - v různých biotopech (rybníky, jezera, pomalu a rychle tekoucí potoky a řeky).

Jsou mezi nimi masožravci s kuželovými zuby a krátkými střevy, ale také býložravci s dlouhými střevy a charakteristickými zuby. Celkovým habitem se dokonale přizpůsobily lokalitám ve kterých žijí. Naleznete mezi nimi kompletní sortiment ekoforem: druhy žijící a lovící pod hladinou, druhy dna, druhy dávající přednost volné vodě a jiné, které tráví většinu času v krytu rostlin. Jsou mezi nimi rychlí plavci z řek (rod Ilyodon) s dokonale hydrodynamickým tělem, zatímco druhy z bazénů, rybníků a jezer (např. Xenotoca, Skiffia, Zoogoneticus) jsou podobní kaprovitým. Přizpůsobení druhů žijících u dna vedlo až k atrofizaci plynového měchýře (Allodonichthys), nebo ke vzhledu a chování podobnému cichlidám či okounům - příkladem může být Alloophorus robustus.

Přirozeným podložím v oblastech jejich výskytu je vápenec, takže pH hodnoty vody jsou prakticky vždy zásadité. Vysoko položené náhorní roviny jsou charakteristické chudými srážkami a výrazným střídáním denních a nočních teplot, kolísajících mezi 35 °C po poledni a 15 °C v noci. Mělké tůně během noci často prochladnou natolik, že se na hladině vytvoří tenká vrstva ledu.

Podle zkamenělin žili předkové gudeí (rody Empetrichthys a Crenichthys) před 20-25 miliony let. Čeleď byla popsána v roce 1880 Jordanem, který v roce 1923 ještě provedl revizi svého vlastního popisu. První zpráva o nich však pochází již z roku 1772 a týká se s největší pravděpodobností druhu Girardinichthys viviparus.  Gudeovití byli tedy jako skupina objeveni a popsáni poměrně brzy, ale do povědomí akvaristů vstoupili podstatně později, až po objevení akvaristicky nejúspěšnějšího druhu Ameca splendens (Miller&Fitzsimons, 1971). Jeho obliba měla za následek, že do té doby opomíjená čeleď se v 70. a následujících letech dostala do popředí zájmu ichthyologů a v rychlém sledu byla  popsána řada dalších druhů a některé z nich na své pojmenování ještě čekají (to je osud i nových Characodonů  "Abraham Gonzales" a "Amado Nervo"). Bezpochyby dojde v budoucnu i k řadě revizí, takže některé druhy, tak jak je známe dnes, přestanou existovat a zařadí se v systému do nových kolonek. Tento osud v nejbližších letech zřejmě čeká druhy Allotoca diazi, Chapalichthys pardalis, Goodea atripinnis, rod Ilyodon a další.

Rod

Oblast

Lokality

Allodontichthys

Colima, Jalisco

rychle tekoucí potoky a řeky
(pod kameny a kořeny)

Alloophorus

Michoacán

jezera, potoky, tůňky

Allotoca

Jalisco, Guanajuato, Michoacán

rybníky, příkopy

Ameca

Jalisco

horní tok Rio Ameca a Rio Teuchitlan

Ataeniobius

San Luis Potosi

Laguna La Media Luna

Chapalichthys

Jalisco, Michoacán

nádrže, rybníky, jezera

Characodon

Durango, SW-Coahuila

strouhy

Girardinichthys

Mexiko D.F., Michoacán

strouhy, horní toky

Goodea

Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Queretaro, Zacatecas

všechny lokality se stojatou i tekoucí vodou

Ilyodon

Colima, Guerrero, Jalisco, Mexiko D.F., Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla,

rychle tekoucí potoky a řeky

Skiffia

Guanajuato, Jalisco, Michoacán,

slepá ramena, rybníky, strouhy

Xenoophorus

San Luis Potosi

potoky, řeky

Xenotaenia

Colima, Jalisco

potoky, řeky

Xenotoca

Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit

řeky, jezera, nádrže, tůňky

Zoogoneticus

Guanajuato, Jalisco, Michoacán

zavodňovací kanály, jezera

Zpět...

1 Characodon 6 Allotoca 11 Ilyodon
2 Xenoophorus 7 Skiffia 12 Allodonichthys
3 Goodea 8 Hubbsina 13 Xenotaenia
4 Ataeniobius 9 Girardinichthys 14 Allodonichthys, Alloophorus, Allotoca, Ameca, Neoophorus
5 Xenotoca 10 Zoogoneticus 15 Oblast výskytu rodu Ilyodon

Převzato z Meyer, Wischnath, Foerster: Lebendgebärende Zierfische, Arten der Welt; Mergus, 1985

Pokračování...

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

ICQ 177616189

|

 Připomínky a návrhy