Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
4.9.2000
 

 

Smutná zpráva o živorodce Characodon audax

RNDr. Roman Slaboch 

 

Bohužel, 7. prosince 2000 při pravidelných kontrolách lokalit, zjistil Brian Kabbes (holandský specialista na čeleď Goodeidae), že lokalita Ojo de Aqua je vyschlá, takže jediná divoká populace tohoto druhu zanikla. Protože Brian Kabbes navštívil tuto lokalitu i na konci roku 1999, kdy existenci populace potvrdil, lze s jistotou říci, že k zániku lokality došlo v období sucha na jaře 2000. Tato, akvaristům jen krátce známá, Gudea drzá (Characodon audax, Smith & Miller, 1986) je tedy po Ch. garmani, jehož lokality byly zničeny v roce 1953 (ovšem bez záchrany genofondu v akváriích), druhým vyhynulým zástupcem nyní již pouze monotypického rodu. 

Velký zájem o drobné gudeovité nutí  akvaristy k systematickému prochytávání slibných lokalit, což vedlo k objevení dalších dvou characodonů, u kterých však zatím neskončily systematické studie, takže nelze říci, zda se jedná o "dobré" druhy, nebo pouze o rasy. Zatím jim byly přiděleny pracovní názvy "Abraham Gonzales" a "Amado Nervo".

 

Characodon "Abraham Gonzales"; Foto: Uwe Dost  Characodon "Amado Nervo"; Foto: Dominic Isla

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy