Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Aktualizováno
22.9.2002
 

 

Otevřený dopis akvaristům

Ing. Ivan Krouský 

 

V AT 5/2002 je informace p. Pergera kterou ČKCHŽR vyhlašuje MR v chovu živorodých ryb. Pozorný čtenář si povšiml, že stejná soutěž byla vyhlášena v č. 4/2002 spolkem Akvárium zal. 1899 (AKV) a ČMSXM. Čtenáře jistě překvapilo, kolik prostoru informace p. Pergera věnuje obhajobě práva MR vyhlásit.
Po přečtení těchto řádků bude jasné proč!! 

Když se počátkem 90-tých let rozpadal akvaristům vnucený „národněfrontový“ ČSCH, vystoupili na obranu jeho centralistické struktury politicky dosazení funkcionáři a tuto strukturu bránili i proti vůli členů a platné legislativě. Uveďme fakta! Na půdě ČSCH zanikla většina dnes samostatných spolků, a také KCHŽR založený r. 1979. Došlo k tomu na zvláštní, za tím účelem svolané schůzi, kde rozhodnutím 12-ti členů z 15, tedy více než 3/4 většinou, jak vyžadovaly stanovy ČSCH. V souladu s legislativou a rozhodnutím zmíněné schůze převzal AKV členy, finanční hotovost i bankovní konto, výstavní nádrže. To jsou ověřitelná fakta a znaky které potvrzují přechod právní kontinuity ze zaniklého KCHŽR na AKV, tedy i přechod pořadatelské tradice MR živorodek. Nemůže být spor ani o personální kontinuitě. Prvé MR bylo r. 86 (nikoli 82!?, jak je v článku uvedeno), jeho pravidla vypracoval a organizačně řídil předseda tehdejšího KCHŽR Ing. Krouský, dnes předseda AKV.  

Na tom nemohou nic změnit 3 členové (Perger, Kubina, Zivczak) kteří zánik KCHŽR nepřijali a podle dopisu ČSCH „pokračovali v činnosti“. Nad takovou „činností“ jsme vyjádřili podiv neboť 3 členové nemohou tvořit organizaci (stanovy) a nemohou jí ani nově zakládat. KCHŽR legitimně neexistoval ale jeho název posloužil k oklamání mezinárodní scény. Je pochopitelné, že aparát ČSCH ochotně vystavil pověření zastupovat, nikoli členy ČSCH, ale české akvaristy. Můžeme doložit, že toto pověření se týkalo p. Pergera, že jej předložil v r. 91 na výstavě ME GUPPY v polském Bielsko-Biala. Vystavovalo zde 6 českých akvaristů - členů AKV. Ti ryby zaslali spěšninou a nikomu nedali k zastupování mandát. Ve výsledkové listině byli ale zapsáni jako členové KCHŽR. Samozvaně zastupovat byl pro politicky dosazené funkcionáře zvyk, ale přivlastnit si členy jiné organizace je příliš. Věc pak pokračovala a poškodila českou akvaristiku mezinárodně. 

Smlouvu o společném pořádání MR jsme zrušili i když to vyvolává negativní pohled. Postup je to ale poctivý, porušovat sjednané dohody nečestné. P. Perger mimo jiné podepsal, že „ČKCHŽR se nepovažuje za právního nástupce KCHŽR ČSCH a nebude se dovolávat jeho tradic“. A co dělá? AKV tento bod nepodepsal a uvedl, že v těchto tradicích pokračuje. K jinému bodu smlouvy ČKCHŽR dokonce písemně sdělil, že jej plnit nebude, že „se s tím musíme smířit“. Hlavním důvodem byl ale spor o podobu MR. P. Perger vyslovil zásadní nesouhlas s podobou MR kterou jsme navrhli. Po zrušení smlouvy a vyhlášení MR ale „převlékl kabát“ a začal s „námluvami“ u našich partnerských i dalších spolků. Zařadili jsme totiž jen domácí výstavy a vypustili ME kam mají garantován přístup jen vystavovatelé členských spolků IKGH. Řídí se to standardem IHS kde se říká, že „IKGH je zvláštní formou dohodnuté spolupráce mezi (členskými) organizacemi“, že se to týká i „průběhu mezinárodních výstav“. Na výstavu ME je možné umístit někoho mimo členů IKGH jen ojediněle, není ale možné uvažovat, že by tam byli vystavovatelé z asi 10-ti českých spolků, účastníků MR. V loňském roce to přesvědčivě ukázal sám p. Perger když nezajistil účast soutěžících z Betta Havířov a dalších i když o to byl požádán písemně. Možná i proto, že ho z Betta vyloučili. Soudíme, že soutěž pro vybrané české chovatele, která se odehrává v Holandsku, Německu .... atd. (tak jí organizoval ČKCHŽR loni i letos) je nevhodná a neregulérní. I když je organizačně nenáročná, trochu jinak se sečtou výsledky ME.  

Legitimaci k vypsání MR nedává jenom tradice, ale i počet a kvalita soutěžících. Uveďme ověřitelné výsledky. Vezmeme-li v úvahu prvých 10 (top ten) českých účastníků ME GUPPY zjistíme, že v roce 2001 se zde umístilo 8 členů AKV, v r. 2000 je všech 10 soutěžících z AKV. Dokonce ještě 11-tý v pořadí je člen AKV, jen 4 jsou horší než nejlepší účastník ČKCHŽR. Konstatujme také, že AKV dostává výstavu ME řadu let za výkonnost, ČKCHŽR jí letos dostal patrně za servilnost s jakou podpořil nerovnoprávné postavení českých spolků v IKGH a hlasoval tak proti českým zájmům. I to je možno ověřit. Počet a kvalita soutěžících také vypovídá o pořadatelském právu MR, které p. Perger tak usilovně hájí pro ČKCHŽR. 

V jednom z dopisů p. Perger napsal, že „pro příště nebude možné aby se o soutěži nazvané MR dohadovali pouze dva spolky“. To jsme splnili oba - každý svým způsobem. Na našem MR se shodlo 7 spolků, o svém MR rozhodl ČKCHŽR sám. To je jeden z důvodů proč věříme, že naše MR bude kvalitnější, prospěje české akvaristice a je hodno svého názvu. Nemůžeme ale zabránit aby p. Perger neorganizoval své MR.

Přesto naše omluva patří celé akvaristické veřejnosti.

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy