Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
4.1.2005
 

 

Výsledky českých akvaristů v soutěžích za rok 2004

Ing. Karel Krček, Ing. Ivan Krouský 

27.  Mistrovství  Evropy  Guppy  (tria samců):

 

Mistrovství Evropy guppy, pořádané IKGH (Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht),  bylo tentokrát ochuzené, nemělo tradiční podobu sedmi výstav. Ze zemí, které mohly pořádat výstavu ME na základě výsledků v loňském roce, odpadlo Německo a tak výstavu ME mohla „přidělit“ rakouská centrála IKGH prakticky sama sobě - do Vídně. Přesto výstav bylo jen pět – Bielsko-Biala, Ústí n/L, Vídeň, Krakow, Praha. Čtyři nejlepší výstavy každého chovatele se započítávaly do hodnocení ME. Protesty podané po skončení poslední výstavy ME v Praze mají za následek, že ME není k dnešnímu dni oficiálně uzavřeno. Protesty se týkaly pozdního dodání ryb kolegy z Německa a použití ryb jiného vystavovatele. Dále podané informace jsou tedy neoficielního charakteru. 

Podle našich propočtů zvítězil p. Lehmann Michael z německého spolku GGD, na 2. místě byl p. Micinski Boguslaw z polského KPR. Pokud jde o českou účast, je ve znamení nástupu plzeňského Irisu a „transfuzí“ plzeňské krve získal i ČKCHŽR Ostrava. Tradiční český zástupce Akvárium zal. 1899 (AKV Praha), který držel „český prapor“ v soutěžích ME od r. 1986 a který dvakrát získal pro Českou republiku titul mistra Evropy a pravidelně od r. 1997 získával pořadatelské právo na výstavy ME na základě výsledků, ztratil své dominantní postavení. Jako úspěšné české vystavovatele jmenujme z plzeňského Irisu: Vladimíra Sládka sen., Václava Štafla sen., Pšenčíka Karla (vítěz výstavy v Krakowě) a Kotvu Františka. Z ostravského ČKCHŽR jmenujme: Vladimíra Sládka jun. a Václava Štafla jun. Z pražského spolku AKV se nejlépe umístil Ing. Ivan Krouský.

 

5.  Mistrovství  Evropy  Xipho – Molly  (páry):

 

Mistrovství se opět konalo na základě původní dohody mezi spolky z České republiky, Německa, Polska a Slovenska. Bylo dvoukolové (úspěšné absolvování tedy předpokládalo účast na obou soutěžích) ; pořadatelské země tentokrát byly Německo a Česká republika. Hodnotilo se podle ISXM 01. 

Prvé kolo se uskutečnilo 11. až 19. 9. 2004 (posuzování 10.9.2004) v německém Bretnigu. Součástí výstavy byla i německá soutěž divokých forem živorodek (26 kolekcí). V klasických 6ti standardech XM bylo do posuzování doručeno 126 kolekcí z 10ti českých a německých klubů. Soutěže se bohužel tentokrát nezúčastnili kolegové z Polska (kolize s  termínem výstavy v Krakówě) a Slovenska (jako jediní mají svůj Svaz a nikdo se ani neomluvil). Za Českou republiku se zúčastnili členové těchto klubů a spolků: Akvárium Praha (5 kolekcí), ČMS XM Praha (11 kolekcí), Iris Plzeň (4 kolekce) a Spolek Ústeckých akvaristů (2 kolekce). Z 22ti českých kolekcí se v celkové prvé třicítce (ze 126 kolekcí) umístilo 9 kolekcí, což je samozřejmě úspěch; z toho Zdeněk Machek (ČMS XM) obsadil 2. a 3. místo se ztrátou 2/3 bodu na vítěze Dr. Matthiase Trauzettela (GGD/D). Kategorii X. helleri vyhrál Z. Machek (ČMS XM - 91,33 b.), X. maculatus Dr. M. Trauzettel (GGD – 90,00 b.), X. variatus Dr. M. Trauzettel (GGD – 92,00 b.), P. sphenops E. Krampitz (GGD – 89,00 b.), P. latipinna Z. Machek  (ČMS XM  –  81,00 b.)  a  P. velifera  J. Krček  (ČMS XM  –  87,67 b.).   Doplňující

 

pozn.: úspěšný byl i RNDr. Roman Slaboch, který v samostatné soutěži divokých forem obsadil 4. místo.

 

Druhé kolo se uskutečnilo 9. až 17.10.2004 (posuzování 7.10.2004) v Praze. Do soutěže bylo zasláno 80 kolekcí od 30ti vystavovatelů (Akvárium Praha: 5 kolekcí od 3 chovatelů; ČMS XM Praha: 13 kolekcí od 5ti chovatelů; GGD/D: 30 kolekcí od 7mi chovatelů; Iris Plzeň: 11 kolekcí od 8mi chovatelů; KPR/PL: 8 kolekcí od 3 chovatelů; SZCH/SK: 10 kolekcí od 3 chovatelů a SÚA: 3 kolekce od 1 chovatele). Kategorii X. helleri vyhrál M. Lehmann (GGD/D – 91,00 b.), X. maculatus I. Vyslúžil (SZCH/SK – 90,00 b.), X. variatus W. Altenbeck (GGD/D – 88,00 b.), P. sphenops E. Krampitz (GGD/D – 87,00 b.), P. latipinna Ing. A. Vrábel (ČMS XM – 85,00 b.) a P. velifera J. Krček (ČMS XM – 84,00 b.).

 

Celkové výsledky – tituly Mistr Evropy XM 2004 pro jednotlivé kategorie:

X. helleri: M. Lehmann (GGD/D – 181,00 b.)

X. maculatus: Dr. M. Trauzettel (GGD/D – 178,00 b.)

X. variatus: Dr. M. Trauzettel (GGD/D – 179,00 b.)

P. sphenops: E. Krampitz (GGD/D – 176,00 b.)

P. latipinna: Z. Machek (ČMS XM/CZ – 165,67 b.)

P. velifera: J. Krček (ČMS XM/CZ – 171,67 b.).

Nejvyšší dosažený výsledek: M. Lehmann (GGD/D – 181,00 b.) následován Z. Machkem (ČMS XM/CZ –180,00 b.).

 

Mistrovství ČR Guppy (tria samců) a Mistrovství ČR Xipho – Molly (páry):

 

Obě mistrovství opět probíhala ve stejných termínech na stejných místech pod společnou záštitou Organizačního centra MR v chovu živorodých ryb (Akvárium zal. 1899 Praha, ČKCHŽR Ostrava, ČMSG Praha, ČMS XM Praha, Iris Plzeň a SÚA Ústí n/L). Hodnotilo se podle mezinárodních standardů IKGH (Guppy) a ISXM 01 (Xipho – Molly). Ze čtyř následně uvedených výstav bylo pro absolvování soutěže nutné zúčastnit se tří. Místa, garantující kluby a termíny konání jednotlivých kol:

  • Plzeň (Iris) – 20.8. až 22.8.2004;

  • Ostrava (ČKCHŽR) – 28.8. až 4.9.2004;

  • Praha (AKV, ČMS G, ČMS XM) – 9.10. až 17.10.2004;

  • Ústí n/Labem (SÚA) – 23. až 24.10.2004.

 

K jednotlivým mistrovstvím:

Guppy:

Soutěže se zúčastnilo celkem 38 soutěžících, ale soutěž dokončilo účastí alespoň na třech výstavách 19 účastníků, což je pěkný výsledek. Ale i zde byl cítit nástup Irisu Plzeň, neboť z tohoto spolku se registrovalo 11 účastníků. V závěrečném  hodnocení jsme zaznamenali stejný počet bodů u  dvou nejlepších soutěžících. Z rozhodnutí organizačního centra nebyla uplatněna další kritéria a tak byli oba vyhlášeni jako mistři České republiky. Jsou to:

Štafl Václav sen. (Iris Plzeň) a Sládek Vladimír jun. (ČKCHŽR Ostrava).

Uveďme další místa:

2.   Sládek Vladimír sen. (Iris Plzeň),

3.   Štafl Václav jun. (ČKCHŽR Ostrava)

4.   Krouský Ivan Ing. (AKV Praha)

5.   Pšenčík Karel (Iris Plzeň)

6.   Felt Josef, (Iris Plzeň)

7.   Mühlbacher Jaroslav (Iris Plzeň)

8.   Dofek Jaroslav (Iris Plzeň)

9.   Brunclík Stanislav Ing. (Iris Plzeň)

10. Kotva František (Iris Plzeň).

 

Xipho – Molly:

Z Českých akvaristů (zahraniční účastníky do republikové soutěže nepočítáme) se do mistrovství přihlásilo celkem 28 vystavovatelů (účast v Plzni 21, v Ostravě 15, v Praze 17 a v Ústí n/Labem 12 vystavovatelů). Soutěž dokončilo (absolvování min. 3 výstav) 15 vystavovatelů (1 AKV Praha, 2 ČKCHŽR Ostrava, 4 ČMS XM Praha, 6 Iris Plzeň, 1 SÚA Ústí n/L a 1 free Letkov). V závěrečném hodnocení byla udělena dvě prvá místa:

Mistry republiky  XM 04  se stali 

Zdeněk Machek (ČMS XM Praha)  a  Josef Felt (Iris Plzeň)  –  oba 265,67 b. v kat. X. helleri.

Následují:

2.   Pavel Růžička (SÚA Ústí n/L)

3.   Vl. Sládek sen. (Iris Plzeň)

4.   Pavel Jung (ČKCHŽR Ostrava)

5.   Ing. Ivan Krouský (AKV Praha)

6.   Ing. Arpád Vrábel (ČMS XM Praha)

7.   Mgr. Arnošt Perger (ČKCHŽR Ostrava)

8.   Jan Krček (ČMS XM Praha)

9.   Ing. Karel Krček (ČMS XM Praha)

10. Jar. Mühlbacher (Iris Plzeň), atd.

 

Závěrečné ohlédnutí a jak dál:

 

Domníváme se, že se výrazně potvrdilo, že kvalita vystavovaných ryb roste a roste také počet chovatelů zaměřených na vrcholové chovy šlechtěných Guppy a Xipho – Molly. A roste tak i česká účast a kvalita na soutěžích ME. To je potěšující zjištění, které potvrzuje oprávněnost očekávání, se kterým AKV iniciovala vznik MR jako společné soutěže, organizované sdružením spolků, zapojených do tzv. organizačního centra. Neopakují se trapnosti předcházejících let, kdy více spolků organizovalo „své“ MR. Zařazování dílčích výstav do dalších měst dalo vzniknout novým centrům chovu šlechtěných živorodek, jako např. v Plzni a v Ústí n/L.   Ne vždy se ale dostavil trvalý úspěch,  jako např. v Postoloprtech a v Kladně. Nyní jde o to, aby MČR bylo chápáno jako společná deviza účastníků, aby se našli noví organizátoři, kteří půjdou nastoupenou cestou – k prospěchu české akvaristiky doma i v mezinárodním měřítku.

Pořadatelé jednotlivých soutěží se postupně učí výstavy zvládat velmi dobře, ale jak tomu již v životě bývá, přetrvávají (resp. nově se vynořují) problémy, které je nutno řešit. Organizační centrum MR v chovu živorodých ryb se bude muset mj. zabývat i těmito tématy:

  • Pořadatelé jednotlivých výstav musí respektovat rozdíl mezi „mezinárodní výstavou“ (pořádanou mezinárodním společenstvím) a „výstavou s mezinárodní účastí“ (např. místní nebo republiková výstava, kde vystavují své kolekce i zahraniční hosté).

  • Měly by být oddělovány seriozní mezinárodní a republikové soutěže od různých akvaristických „super gala show“.

  • Při prezentaci jednotlivých výstav MČR (plakáty, popisky, diplomy, atd.) by měly být uvedeny pouze skutečně pořádající spolky, nikoliv spolky, které mezi pořadatele nepatří. Sponzoři výstavy by měly být uvedeni jako sponzoři a nikoliv jako spolupořadatelé. Organizátoři výstav MČR by neměli propagovat žádné politické strany.

  • Spolky a kluby by měly pod sankcí (např. vyloučení z mistrovství) odpovídat za to, že za sebe budou do soutěží zařazovat jen ryby svých skutečných členů a neměly by si přivlastňovat chovatelské výsledky vzniklé v jiných spolcích (mj. i prostřednictvím formálního členství nezletilých dětí). Jak se pak v opačném případě může slušný akvarista těšit na soutěž, když musí přihlížet tomu, jak málo produktivní klub si za pomoci trojského koně zajistí např. i pořádání dílčího kola mezinárodní soutěže? Analogické pravidlo by mělo platit i pro soutěžící jednotlivce.

  • Mezi posuzovatele soutěží, patřících do MČR, by měli být přednostně zváni kompetentní kolegové z ostatních spolupořádajících spolků (nejedná-li se současně o mezinárodní výstavu).

  • Bude nutno přehodnotit, kolika výstav se musí účastník soutěže zúčastnit, aby mu bylo uznáno absolvování, atd.

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy