Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
20.5.1999
 

 

Oslavy 100 let české organizované akvaristiky

Ing. Karel Krček 

 

Přednáškové sympozium, spojené se slavnostním setkáním českých i zahraničních akvaristů, se uskutečnilo 8. května 1999 na prestižním místě v srdci Prahy - v důstojných prostorách budovy SČMVD, na Václavském náměstí. Jsem přesvědčen o tom, že ti kteří se sešli 7. května 1899, aby založili spolek s názvem AQUARIUM - První spolek přátel aquarií a terarií v království Českém v Praze, by se za pořadatele současného výročního slavnostního dne nemuseli stydět. Dovolte mně proto, abych zejména Vám, nepřítomným, naše setkání trochu přiblížil.

Hlavní sál SČMVD, který je koncipován pro cca 150 posluchačů většinou sedících u stolů, byl v sobotu dne 8. 5. 1999 již před desátou hodinou téměř zaplněn. Přicházeli pražští, ale i mimopražští akvaristé, až na nepatrné výjimky ve společenských oblecích a mezi přítomnými bylo možno spatřit i seniory - nestory naší akvaristiky. Zvláštního uvítání se dostalo nejstarším členům spolku - pánům Jiřímu Houbovi a Otakaru Litomiskému.

Těsně před desátou hodinou se dostavili i zahraniční hosté z Německa, Holandska, Polska a Slovenska. Z mimopražských akvaristů bylo možno pohovořit s přáteli např. z Varnsdorfu, Strakonic, Děčína, Kralup nad Vltavou, Klášterce nad Ohří, Mělníka, Slaného, Brna, Příbrami, Kutné Hory, Ústí nad Labem a z dalších míst naší republiky.

Po krátkém úvodu a přivítání přítomných se ujal slova předseda pražského spolku Akvárium zal. 1899 p. Ing. Ivan Krouský. Ve svém projevu shrnul historii české akvaristiky i historii mateřského spolku a poděkoval všem, kteří se o rozvoj tohoto příjemného a ušlechtilého oboru u nás zasloužili. Jeho zamyšlení vyústilo do kontuniity sounáležitosti akvaristických generací a do přání tento trend udržet a rozvíjet. Nemohlo následovat nic jiného, než slavnostní přípitek vychlazeným sektem.

Po zdravici zástupců dvou polských akvaristických spolků (PTAT v čele s p. Januszem Oziomekem a KPR v čele s p. Lucjanem Madejem) se ujal slova významný německý host, p. Harro Hieronimus.
Pan H. Hieronimus, který je prezidentem DGLZ (německého sdružení chovatelů živorodek) a současně prezidentem IRG (mezinárodmí organizace duhovkářů), prezentoval svou přednášku na téma divoké formy živorodek čeledí Poecilidae, Gooddeidae a Hemirhamphidae. Přehled špičkových diapozitivů byl komentován s vysokou odborností a s lehkou věcností.

Následovala polední přestávka, v jejímž rámci pořadatelé pozvali přítomné k bohatému švédskému stolu, který nedokázali zničit ani ti největší jedlíci. Odpolední blok přednášek byl opět odstartován sektem.

První odpolední přednáška byla v režii známého českého akvaristy, p. Pavla Gabriela, kterého naše veřejnost zná především jako odborníka, působícího v oblasti pěstování vodních rostlin.

Po odpolední kávě se zákusky se ujal slova p. Norbert Grunvald (Německo), přední člen IRG. Hovořil o duhovkách z Austrálie a Nové Guineje. Přestože se jednalo o dlouhou přednášku na samostatný večer, sledovali ji přítomní jedním dechem. Koncepčně a logicky dokonale připravený projev, bezchybné diapozitivy, v některých pasážích doprovod ze zvukového záznamu, střídám vysoce odborně pojednaných částí s odlehčením, doplňkové diapozitivy z australské přírody, to vše vytvořilo vynikající zážitek.

Následovala poslední přednáška, ve které vystoupil holandský akvarista, přední člen IRG, p. Wim Heemskerk. Své téma (o rybách rodu Pseudomugil) rozšířil o řadu dalších nádherných diapozitivů ze souvisejících přírodních lokalit s tím, že v samém závěru uvedl sérii kvalitních záběrů z okrasných tzv. holandských akvárií. I tato přednáška si vysloužila bouřlivý potlesk.
Všechny přednášky uváděné v němčině nebo v angličtině brilantním způsobem tlumočil p. Dr. Josef Matěna.

V průběhu přednášek mezi přítomnými kolovaly některé staré akvaristické tisky. Starší i mladší akvaristické generace si s obdivem a s úctou k práci našich předchůdců mohli prohlédnout mj. Věstník spolku Akvárium z r. 1900 - prvé periodikum Akvaristický obzor z r. 1911, několik prvých ročníků Akvaristických listů z počátku let dvacátých, atd. Je nutno připomenout, že všechny tyto časopisy spolek i vydával.

Zatímco přednášející byli podarováni upomínkovými předměty z českého skla a originály historické akvaristické literatury, všichni přítomní v závěru obdrželi příležitostní suvenýry k 100 letému výročí naší organizované akvaristiky (vlaječky a odznaky). Dvacet nejstarších akvaristů obdrželo pro radost i pro povzbuzení marcipánovou viagru (bez receptu).

Závěrečné rozloučení ke stále plnému sálu se konalo až po 1/2 7 večer. Několik ještě neznavených členů spolku Akvárium zal. 1899 pak ještě absolvovalo se zahraničními hosty společnou večeři v restauraci "Na rybárně".

Co říci závěrem? Sympozium se povedlo a podle názoru všech přítomných, kteří se k němu vyjádřili, i podle názoru pořadatelů, bylo pěkné. Bylo pěkné i navzdory těm, kteří nepochopili, že se jedná o velký svátek všech českých akvaristů, ať již jsou organizováni kdekoliv, či nejsou organizováni nikde.

Organizátoři sympozia děkují všem, kteří se zúčastnili a těší se opět na shledanou na analogické akci, při některém dalším kulatém výročí založení AQUARIA - Prvního spolku přátel aquarií a terarií v království Českém v Praze.

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy