Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
19.4.2001
 

 

Informace pro přátele živorodých ryb

Ing. Karel Krček 

 

Vážení kolegové, přátelé živorodých ryb! 

 

Zejména v posledních letech jsme v akvaristickém životě svědky toho, že nejrůznější akvaristické kluby, spolky a společnosti se specializují na chovy vybraných druhů ryb. U dosud všeobecně zaměřených spolků pak často vznikají specializované skupiny a sekce. V mezinárodním měřítku pak tyto druhově zaměřené spolky vytvářejí společenství, jejichž cílem bývá propracovanost příslušných standardů, vzájemná informovanost o chovatelských výsledcích, výměna chovného materiálu a v neposlední řadě organizace mezinárodních soutěží a výstav. Nedílnou součástí této většinou zcela dobrovolné činnosti je i obohacení společenského života chovatelů a navazování nových přátelství. 

Výše uvedený trend se samozřejmě týká i živorodých ryb. Typickými příklady jsou existence a činnost evropského Mezinárodního sdružení výběrového chovu Poecilia Reticulata – Guppy  (I.K.G.H. – Internationales Kuratorium Guppy Hochzucht), kde se hodnotí vždy kolekce tří samců dle definic 12ti standardů, neb světová soutěž Guppy – WGC (World guppy contest), kde se hodnotí páry. 

I.K.G.H. má sídlo ve Vídni a jsou na něj napojeny akvaristické organizace z tak významných zemí, jakými jsou např. Belgie, Česká republika, Francie, Holandsko, Německo, Polsko, Rakousko, Slovensko a Švédsko. Za Českou republiku s I.K.G.H. spolupracují spolek AKVÁRIUM zal. 1899 -  Praha  a  Klub chovatelů živorodých ryb – Horní Bludovice, okr. Frýdek – Místek. Poslední dva jmenované spolky v poslední době též pořádají mistrovství České republiky v kategoriích Guppy a Xipho – Molly. 

Přestože je všeobecně známo, že úroveň české akvaristiky je vysoká, zůstává skutečností, že řada dobrých akvaristů zůstává z hlediska veřejné prezentace v anonymitě. Nejsou nikde organizováni a domnělá náročnost ryby někam přihlašovat, dopravit, vést mnohdy cizojazyčnou korespondenci, respektovat různá „pravidla hry“, vynakládat čas a peníze, atp., je prostě odrazuje. Česká republika tak ztrácí nejenom dobré vystavovatele, ale i cenné informátory o odborných aspektech jejich chovů. 

Členům spolku AKVÁRIUM zal. 1899 – Praha je výše uvedený stav dobře znám a navíc jsme často jakožto prestižní český spolek vyzýváni k projevení iniciativy, která by věc pomohla řešit. Současně se dále rozvíjejí i mezinárodní aktivity, na které musí někdo reagovat – např. perspektivní je založení Mezinárodního sdružení výběrového chovu ryb kategorií  Xipho-Molly  (zatím pracovní název), jakožto analogii sdružení I.K.G.H. pro Guppy.

Z výše uvedených důvodů, ve snaze posunout dopředu jméno české akvaristiky a zároveň zamezit zbytečnému tříštění sil, rozhodli se členové spolku AKVÁRIUM zal. 1899 - Praha, dát impulz k založení dvou nových občanských sdružení, s orientací na požadovanou specializaci činnosti. Tento impulz má i své historické a pracovně – výsledkové opodstatnění, protože AKVÁRIUM zal. 1899 je spolek s nejstarší tradicí u nás, s tím, že jen v roce 2000 získali jeho členové v kategorii MČR – Guppy prvých 6 míst (v pořadí 20ti českých účastníků na ME dokonce 11 prvých míst) a v  MČR – Xipho-Molly prvá 3 místa .                                           

Obě nová sdružení (dále společnosti)  se hlásí  k tradicím bývalého spolku AKVÁRIUM – první spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze, který byl založen r. 1899 (dnes AKVÁRIUM zal. 1899) a dále k odkazu Klubu chovatelů živorodých ryb při Českém svazu chovatelů (KCHŽR – ČSCH), který byl založen r. 1979 a který r. 1990 na půdě ČSCH zanikl a připojil se k dnešnímu spolku AKVÁRIUM zal. 1899. Obě společnosti mají ve smyslu zákona o sdružování občanů plnou právní subjektivitu, nepodléhají žádnému orgánu a vystupují jako právní osoby při dodržování právních norem. Jedná se o společnosti:

 

ČESKOMORAVSKÁ  SPOLEČNOST  GUPPY /ČMSG/

sídlo společnosti: 141 00  Praha 4, Podle Kačerova 1230/25

kontaktní osoba: ing. Ivan Krouský, tel. 02/41480994

  

ČESKOMORAVSKÁ  SPOLEČNOST  XIPHO – MOLLY /ČMSXM/

sídlo společnosti: 182 00 Praha 8, Petra Bezruče 923/29

kontaktní osoba: ing. Karel Krček, tel. 02/6887510

 

Obě uvedené společnosti byly zaregistrovány u Ministerstva vnitra ČR dne 4. dubna 2001. Předmětné stanovy byly projednány a přijaty společnou členskou schůzí, která se konala dne 7.dubna 2001 v Praze. 

Členem kterékoliv z výše uvedených společností se může stát každý chovatel živorodých ryb (zejména Guppy a Xipho – Molly), fyzická i právnická osoba, která souhlasí se stanovami a je přijata příslušným výborem. Vybírání členských příspěvků  se v této fázi nepředpokládá.

Hlavními cíly obou společností  je sdružovat akvaristy, kluby, společnosti a firmy z Čech a Moravy, orientované na chov Guppy (Xipho – Molly), případně i na další živorodé ryby, zastupovat a hájit jejich zájmy v rámci České republiky i v mezinárodních sdruženích a vytvořit legislativní rámec pro jejich mnohostrannou činnost a spolupráci. Obě společnosti jsou připraveny vstupovat do mezinárodních akvaristických sdružení a reprezentovat zde českou akvaristiku. Za tím cílem budou spolupracovat s ostatními tuzemskými i zahraničními organizacemi.

Obě společnosti se chtějí podílet na vytváření příslušných standardů v rámci národních, evropských i světových sdružení podobného zaměření. Budou dbát na zlepšování genofondu chovaných ryb jejich převzetím z výstav, výměnou či získáním jiným způsobem. Ryby budou předávány členům společností. Počítá se s evidencí chovného materiálu a se souvisejícím informačním servisem. V plánu je pořádání odborných seminářů, přednášek, besed, zájezdů a dalších pro akvaristy prospěšných akcí. Součástí činnosti obou společností je i školení odborných posuzovatelů a vydávání příslušných osvědčení. Podpora členů bude zaměřena i na  oblasti technické problematiky chovů.

Důležitou činností obou sdružení je i organizace výstav chovaných rybek. Počítáme s pravidelným vyhlašováním a řízením mistrovství České republiky v kategoriích Guppy i Xipho–Molly s tím, že právo organizovat příslušné mistrovství v daném roce by měl mít ten spolek, který v předchozím roce získal např. mezi prvými 10ti umístěnými nejvyšší počet bodů. Bylo by to spravedlivé a motivující zároveň.

Vážení přátelé živorodých ryb, věříme, že Vás naše informace zaujala. Pokud potřebujete k rozhodnutí o Vašem individuálním neb kolektivním členství v nově vzniklých společnostech ještě nějaké informace, volejte neb pište na adresy kontaktních osob.

Na Vaše přihlášky a na spolupráci s Vámi se jménem nových společností těší

Ing. Ivan Krouský

Ing. Karel Krček

Praha, 19.4.2001

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy