Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
8.8.2002
 

 

ISXM 01 (INTER STANDARD  XIPHO - MOLLY 2001)

Ing. Karel Krček 

MEZINÁRODNÍ STANDARD ŽIVORODÝCH RYB, JEJICH CHOVNÝCH FOREM

RODŮ  XIPHOPHORUS A POECILIA (MOLLY)

 

Vážení přátelé,
dovolujeme si Vám prezentovat 1. vydání české verze Mezinárodního standardu živorodých ryb, jejich chovných forem rodů Xiphophorus a Poecilia (Molly), s názvem
ISXM 01. Tento standard je chápán zejména jako chovatelská a posuzovací směrnice pro chovné formy výše uvedených rodů. Jeho vznik, smysl, zaměření a používání jsou přiblíženy v úvodní části standardu.

První verze tzv. návrhu závěrečného znění ISXM 01 byla po předchozích jednáních zainteresovaných spolků a klubů (AKV/CZ, ČKCHŽR/CZ, ČMSXM/CZ, GGD/D, KPR/PL a SZCH/SK) zpracována v červenci a srpnu 2001 a všem zúčastněným stranám byla v čistopisu předána k připomínkám při příležitosti závěrečného kola Mistrovství ČR XM (Praha, 6.10. až 14.10.2001). Po zapracování všech zaslaných, dosažitelných a smysluplných připomínek byla vytvořena tzv. 2. verze ISXM 01, která byla všem zúčastněným stranám zaslána 26.6.2002 ke konečnému vyjádření. Jednalo se již prakticky o definitivní znění nového standardu, i když pro neujednocená stanoviska (mezi českými a slovenskými kolegy na straně jedné a původním návrhem německých kolegů na straně druhé – při připomínkové absenci Poláků) k bonifikacím za základní barvy těla a černé kresby, byly v tomto znění ve třech bodech textu dočasně zařazeny vždy dvě alternativy (podrobnosti viz str. 7 předmětného výtisku) s cílem, uzavřít současně dosažitelné znění standardu k 31.7.2002. Protože k dnešnímu dni (8.8.2002) jsme již od nikoho neobdrželi žádnou věcnou připomínku, ani námitku, pokládáme znění 1. vydání české verze ISXM 01, které se od tzv. 2. verze ISXM 01 liší pouze v doplňku úvodu a zařazením nových kreseb a které tímto dostáváte do rukou, v této fázi za ukončené, s využitelnou platností od 1.8.2002. Tím splnila ČMS XM svůj partnerský závazek.

Jsme si plně vědomi toho, že ISXM 01 by měl být souborem jednoznačných pravidel, ale i když nikdo z partnerů (mimo ČKCHŽR/CZ) jeho vydání neurgoval, bylo nutné volit mezi absencí novelizované základní pomůcky pro hodnocení chovných forem rodů XiphophorusPoecilia nebo vydáním této pomůcky, byť s malou alternativní částí a s jasnou perspektivou dalšího postupu, vedoucímu k jednoznačnému úplnému znění ISXM 01 formou vydání doplňku na základě dohody, kterou příležitostně partnersky učiníme. Logicky jsme zvolili druhou možnost. Zahraniční akvaristické společnosti, spolky a kluby, které se k prezentovanému znění ISXM 01 již přihlásily nebo přihlásí, si pak mohou zajistit svá 1. národní vydání (vč. příslušného doplňku), obsahově identická s 1. vydáním české verze ISXM 01.

Přejeme Vám hodně úspěchů a radosti z naší společné zájmové činnosti.

Praha, 8.8.2002

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy