Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
12.6.2001
 

 

200 druhů akvarijních ryb

Ing. Karel Krček 

 

Pod shora uvedeným názvem uspořádal  Spolek akvaristů Betta v KD Petra Bezruče v Havířově ve dnech 2.6. až 7.6. 2001 akvaristickou výstavu, která zcela oprávněně upoutala pozornost široké veřejnosti. Kolektiv havířovských přátel připravil ve 153 nádržích (9.300 litrů vody) návštěvníkům skvělou podívanou, spojenou i s poučením a možnostmi zajímavých nákupů.

Výstava svou druhovou bohatostí a svým celkovým provedením zcela dostála svému názvu. V prostorných, vkusně zařízených a pečlivě udržovaných nádržích byly přehledným způsobem uspořádány snad všechny druhy běžně chovaných ryb, doplněné i různými chovatelskými zajímavostmi. K výrazným přednostem výstavy patřila všeobecně dobrá kondice exponátů, svědčící o kvalitní péči havířovských chovatelů. Návštěvníci mohli kladně hodnotit i estetiku uspořádání výstavy, svědčící o dobrém vkusu a profesionálním přístupu pořadatelů.

Ve vstupní části výstavy návštěvníky upoutala nebývale rozsáhlá expozice halančíků. Výstavní protiváhu tvořily kolekce tetrovitých (Characidae), prezentované v impozantních hejnech. Navazovali rájovci, závojnatky a parmičky, z nichž nejvíce zájmu přitahovaly parmičky žraločí (Balantiocheilos melanopterus). 

Vedle pěkných kusů Synodontis nigrita byla uspořádána druhá největší kolekce rybek – pancéřníčků (Callichthyidae). Jen namátkou můžeme jmenovat Corydoras adolfoi, elegans, nanus, paleatus, panda, pygmaeus, sterbai a další. „Afrika“ byla zastoupena např. rybkami Melanochromis auratus, Cyprichromis leptosoma, několika druhy Haplochromis a dalšími rybkami. Na kolekci kančíků byla zajímavá v akváriích zřejmě maximálně dosažitelná velikost. Mezi „velkými“ exponáty byly vystavovány i pirani a 30ti centimetrové exempláře velkoploutvých krunýřovců (Glyptoperichthys).

Čestné místo zaujímala i kolekce malých cichlidek z Jižní Ameriky (Apistogramma agassizi, ramirezi, atd.). Tematicky navazovala kolekce Ancistrusů a rybek Crenicichla lepidota. Větší cichlidy byly zastoupeny např. rybami Geophagus surinamensis, červenookým kančíkem Heros severus, krásnými exempláři Cichlasoma festivum, několika druhy akar, atd.

Pozornost byla věnována i australským a oceánským  duhovkám (Melanotaenia herbertaxelrodi, boesemani, trifasciata, lacustris). Za  expozicí klasických čichavců bylo možné shlédnout Helostomu temmincki a několik skupin různých variant Pterophyllum scalare. Následovala skupina výjimečně pěkných Pterophyllum altum a několik kusů modrých Symphysodon discus. Jako import byly vystaveny dvojvousé arowany (Osteoglossum bicirrhosum).

Potěšitelné je i to, že do Havířova se vracejí živorodky – na výstavě jsme viděli pěkné guppy, několik druhů Xiphophorus (helleri, maculatus, variatus), i zajímavé Poecilie sphenops.

Mořská akvaristika byla zastoupena pěkným perutýnem (zřejmě Pterois antennata). Organizátoři výstavy nezapomněli ani na teraristy – mezi zajímavé exponáty patřily např. vodní želvy nádherné, žáby, hroznýš královský, anakonda žlutá, užovka čtyřpruhá, užovka čínská a užovka červená. Mezi dominanty výstavy patřil přírodními kameny obložený bazén s prodejní expozicí okrasných venkovních ryb. Návštěvníci si mohli mimo akvarijních rybek koupit i některé hady, akvaristické pomůcky, ale i kaktusy, ozdobné dřeviny, pokojové květiny, bonsaje a dokonce i vkusnou keramiku. Program výstavy byl obohacen i přednáškovým odpolednem, které pomohli zajistit přátelé ze společnosti Akvárium 1899, Praha.

Co říci závěrem? Opět se díky obětavé práci skupiny nadšenců podařila pěkná a hodnotná akce, propagující našeho zajímavého koníčka. Organizátorům patří poděkování odborné i laické veřejnosti.

 


foto R. Slaboch

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy