Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
15.5.2005
 

 

Začátečníkům

Pech, J. J., (1931): Začátečníkům, Akvaristické listy, 2/1931, str. 18-19

 

Úspěch v kterémkoli odvětví snažení jest často připisován štěstí a neúspěch naopak bývá přijímán jako výsledek neštěstí. Pěstění rybek a ošetřování akvaria z tohoto úsudku se nevymyká a často slyšíme výše uvedená slova:

„Nemám s nimi štěstí, pošly“; neb „on je vytřel, nemá ale on štěstí?“ Poznámky tohoto druhu mohou býti slyšeny, kdekoliv se akvaristé scházejí.

Podívejme se nyní, jakou vlastně úlohu štěstí hraje při úspěšném chovu a ošetřování našich rybek. Jest nám známo, že jest zde sta pravidel „udělej toto — nedělej onoho“, jež musí býti zachována při patřičném zacházení s akvariem a jeho obyvateli, a že nezachování těchto pravidel znamená neúspěch.

Často spěcháme — máme jinou věc — zábavu na mysli — a mnoho jiných věcí zabírá a odvádí naši mysl, avšak jest nám dobře známo, že určitou věc máme udělati; něco, co máme učiniti ihned, ale „rybky budou all right až se vrátím“ — a pryč se jde. Jak často byly rybky při návratu nalezeny „all right“? Ony rybky, jež jsi právě zakoupil aneb přestěhoval a jež měly býti přeneseny z nádržek do zařízených akvarií — ony rybky se známkami ichthyophtinasae, jež jsi chtěl léčiti, až se vrátíš — ony výbojné rvavé rybky, jež jsi chtěl odděliti — a takto mohu pokračovati do nekonečna — byly živé, když jsi po svém návratu k nim přišel? — Ona Dania, již jsi chtěl přemístiti do třecího akvaria — kořenáč, jejž jsi chtěl dáti cichlidám do nádrže — vydržely ony se svým třením, až jsi se navrátil  z  jiné případně  zábavy?

V každém případě neúspěchu příčina jest k nalezení a jest to velice často něco, čemu se dalo předejíti, bylo-li použito obyčejných prostředků, diktovaných jasným rozumem. Přesto však budeme prvnímu akvaristovi, jejž potkáme, vypravovati, jaké máme špatné štěstí.

Když se do věci pozorně podíváme, seznáme, že většina neúspěchů nejsou nedostatkem štěstí, ale výsledkem zanedbávání, nepozornosti, aneb nerozumného, zbrklého jednání; naproti tomu úspěch jest výsledkem použití dobrého „rybího rozumu“, vypěstěného častým pozorováním našich chovanců a jakostí našeho úsudku, doplněného duševním a fysickým snažením.

Chceš-li míti úspěch ve své zábavě, neber nic za jistotu, nedělej nerozumných pokusů, buď jist, že co činíš, jest správné.

 

Související článek 1…

Související článek 2…

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost XiphoMolly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy