Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
2.4.2004
 

 

Paví očko

Krása,Th., (1912): Acanthophacelus guppyi, Akvaristický obzor, 7/1912, str.116-117

Foto: Dr. E. Babák, 1912

Majitelům malých nádrží akvarijních bylo před importováním cizokrajných živorodek těžko zvoliti pro své nádoby rybí obyvatele případně velké, odpovídající rozměrům jich, ježto z našich druhů domácích jen nepatrná část dorůstá velikosti 1 dm nepřesahující a z exotů importovány byly též jen druhy větší. A ještě taková naše střevle nebo hořavka jest pravým obrem proti exotickým později im­portovaným živorodkám. Z těch každý druh má zajímavé zvláštnosti, jak vzezření, tak i života v akváriu; velice snadný odchov mláďat jest pak společný všem.

Všechny zajímavé vlastnosti spojeny jsou u druhů Acanthophacelus Guppyi a reticulatus Peters. Tento trpaslík mezi akvarijními rybkami, jenž oslňující nádherou barev u samečků předčí všechny do­sud importované druhy, dá se chovati v nejmenších nádržích bez škodlivých následků pro vzrůst jedinců a jich nádherných barev, spokojí se suchou potravou, kterou může se po celou zimu krmiti, není nijak choulostivý proti občasným nižším teplotám, tak že nevyžaduje v zimě výtopu akvária ani větrání, je-li chován ve vytápěném příbytku. Mimo to i požírání mláďat samičkami po vylíhnutí nikdy jsem nepozoroval, ač zůstaly s nimi vždy pohromadě.

Importován byl r. 1909 Arnoldem a rozšířil se v krátké době po všech akvarijních nádržích. Samičky dosahují velikosti as 4 cm a podobají se formou těla a zbarvením samičkám Girardinus caudimaculatus, liší se však na prvý pohled řadou zlatoskvoucích šupinek na bocích. Samečkové mají však úplně jiný tvar těla a honosí se nádherou barev, kterou těžko pérem lze vystihnouti. Duhové, skvostné barvy nejsou jako u jiných druhů naneseny dle určitých pravidel, nýbrž jakoby jen náhodně malířským štětcem nahozeny střídají se na každém individuu v jiných obměnách, tak že u některých jedinců převládá barva fialová, u jiných oranžová atd. A nad to ještě pole takto pokrytá ozdobena jsou menšími skvrnkami tmavých barev a různých forem. Samečkové pak, jakoby vědomi tohoto přepychu barev, stále v zajímavých posicích samičky obletují, a svůj šat s pravou koketností skvostných motýlů hledí před samičkami uplatniti. Samičky však přes to na celou tu pompu barev a všelikých nemožných posic samečků obyčejně nereagují a hledí se dotěrnosti takové celé smečky spěšně vyhnouti rychlým zmizením v spleti vodních rostlin.

Bylo již častěji u živorodek na to upozorněno, že jedno oplodnění samičky stačí na několik vrhů mláďat a ježto se mi právě u tohoto druhu podařilo zjistiti určitá data, uvedu tuto svoje vlastní pozorování.

Předloni o Vánocích přinesl jsem si párek tohoto druhu a pro nedostatek nádrže dal jsem ho do společností Danií a Haplochilus Chaperi. Během týdne byl sameček Guppyi tak porván samečkem Haplochila, že přes všelikou péči, se kterou byl ošetřován, zhynul. Samička zůstala netknutá a stále pomalu na objemu přibývala. Začátkem března jsem ji přemístil do jiné malé nádrže a 15. března vrhla samička as 12 mláďat. Z těch nepozřela samička as 3 cm veliká ani jediného, ač jsem ji celý měsíc v malé nádobě s nimi ponechal. Na to jsem ji opět přenesl do dřívější nádoby a objemu samičky znovu přibývalo. Dne. 26. dubna vrhla opět mladé, as 10 kusů, a tak to šlo stále stejným způsobem. Příští mláďata dostal jsem začátkem června a poslední, as 6 kusů, 12. července. Od doby zhynutí samečka vrhla tedy samička čtyřikrát mláďata živá, poslední 12. července. Dle velkého objemu očekával jsem ještě jednu generaci, měl jsem však příležitost pozorovati, jak samička vrhla jen množství neoplodněných jiker, které pak na to nejspíše shltla, ježto druhý den nebyly nikde na dně písku prostém k spatření. Již při červencovém vrhu mláďat spatřil jsem, jak nestejnoměrně byly jikry oplodněny. Za úplně vyvinutým mládětem šla totiž hned celá čirá jikra, pak jedna jikra obsahující nevyvinuté mládě a hned na to zase jedno vyvinuté.

Výchova mladých nevyžaduje pražádné zvláštní péče. Hned druhý den braly potravu ze suchých roztlučených jepičích vajíček a dospívaly vůčihledě. Mladé ze dne 15. března měly již 23. června opět mláďata, tak že jsem měl během jednoho letního období plnou nádobu rybek z jedné samičky.

Zajímavé jest tvoření se zvláštní typické formy samečků. Tyto nelze z počátku formou a velikostí od samiček rozeznati. Teprve při přetvořování řitní ploutve v kopulační orgán nabývají zvláštního štíhlého tvaru těla a zůstávají ve­likostí daleko za samičkami. Znenáhla přibývá jim barevného lesku na bocích a teprve za několik měsíců dostanou svůj skvostný háv, který jest pak trvalý. Samečků bývá obyčejně počtem více z jedné generace, což pěkný dojem jen zvyšuje.

Malá elementka, svěžím porostem opatřená a tak postavená, aby paprsky sluneční jen na chvíli dopadaly, udrží vodu stále čirou a stěny nezřasovatělé. Je-li pak oživena několika párky Acanthophacelus guppyi, působí na každého, i neodborníka, dojmem pohádky.

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy