Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
24.3.2005
 

 

Belonesox belizanus

Štěpánek, F., (1913): Belonesox belizanus, Akvaristický obzor, 4/1913, str. 61-62

 

Belonesox belizanus. (Dle obrazu v "Blätter")

 

Typická akvarijní štika je Belonesox belizanus Tato zajímavá živorodka, pocházející ze střední Ameriky, velikostí svou ani zdaleka nevyrovná se štice naší; měříť X as 9 cm, C as 12 cm, avšak povahou, způsobem života i tvarem těla se jí v mnohem podobá.

Tvar těla jest téměř shodný s tvarem naší štiky, štíhlý, poněkud sploštělý, tlamka silně prodloužená a opatřená množstvím jehlovitých zubů. Zbarvení není u dospělých pestré; základní barva je špinavě žlutá, podélně hnědě tečkovaná, na břiše světlejší, u kořene ocasní ploutve je velký bod, na bocích a skřelích něco kovového lesku Co však jest krásné a nad jiné pozoruhodné: její značně veliké, zeleně opalisující oko.

Pro akvaristu, který miluje ryby celý den po nádrži se prohánějící, se ovšem nehodí; na rozdíl však od klidných ryb po celý den u dna neb v rostlinách ukrytých, jest tato stále uprostřed vodního sloupce, klidně na kořist' číhajíc. Klid tento se změní, přiblíží-li se rybka jako kořist' na její dosah; tu nenápadně jako dravá šelma se blíží, aniž lze téměř nějaké pohyby ploutví pozorovati, a má-li jistotu, že nemine se cíle, jako střela vrhne se na kořist, kterou obyčejně polapí a ihned spolkne. Cíle mine se zřídka; stane-li se tak přece, nehoní se za kořistí, jak jsme zvyklí viděti u jiných ryb, nýbrž nechá ji delší dobu bez pozornosti. Potravy zmocňuje se vždy skokem, to platí i pro larvy komáří a perloočky.
Celý její klid nemění se ani po čas tření. Sameček chvěním těla „pochlubí se" před očima samičky svou krásou a se strany přiblíží se k boku samičky, by ji oplodnil, čemuž se tato příliš nebrání.

Vrcholem tohoto klidu je porod, Klidně stojící samice rodí as po ½ hodinových intervallech 2 cm dlouhá nesvinutá mláďata, aniž lze při tom pozorovati nějakých bolestivých pohybů, jaké u jiných živorodek vídáme. Charakteristické jest, že v mém případě byl při porodu i sameček přítomen, a nepozoroval jsem žádného kanibalismu.

Postrádáme li na dospělých pohybů a barvy, nahradí nám obě ve velké míře potěr; vůbec drobotina tato potěší majitele jako žádná druhá rybka. Již třetí den lapají prostředně velké daphnie a za týden lapají a jako had do sebe soukají velké larvy corethry.

Zbarvení je intensivnější než u dospělých; táhne se jim totiž podél těla krásný hnědý pruh, který se v dospělosti ztrácí. Do nehybnosti si u mladých taktéž nemůžeme stěžovati.

Mimo živou potravu nečiní Belonesox belizanus žádných velkých požadavků, ani na teplotu: 16 °C dospělým stačí; ani na velikost nádrže nereflektují. Avšak doporučuje se chovati je ve větší nádrží z toho důvodu, by při poplašení netloukly svými „zobáčky" do stěn a tím se nezranily.

Ještě nutno podotknouti, že za potravu volí si co možno velká sousta, při čemž otevírají tlamky až na 60° - 70°. Staly se i případy, že se soustem, který uvízl v hrdle, zadusily.
 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy