Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Aktualizováno
20.08.2005
 

 

Ohlášení výstavy 

AKVÁRIUM  zal. 1899 - Praha,

  Českomoravská   společnost  Guppy,

  Českomoravská  společnost  Xipho Molly,

ve spolupráci s Botanickou zahradou  Univerzity Karlovy - Praha

 Ohlášení  výstavy  Guppy  a  Xipho – Molly  v  Praze

ve  dnech  8. až 16. října  2005

 

Výstava je součástí Mistrovství ČR 2005 v chovu živorodých ryb
(Guppy a Xipho – Molly – pro obě kategorie 3. kolo).
Na výstavě představí své bohaté kolekce i Česká halančíkářská společnost;
rozsáhlá bude i část všeobecné akvaristiky.

 

Termín:

8. až 16. října 2005

Místo:

Botanická zahrada Univerzity Karlovy, Na Slupi 16, 120 00 Praha 2

Příjem ryb:

středa    5. 10. 2005

9.00 – 17.00 hod.

Posuzování:

čtvrtek   6. 10. 2005

9.00 – 17.00 hod.

Vernisáž:

pátek     7. 10. 2005

17.00 hod.

Veřejnost:

8. – 16. 10. 2005   

9.00 – 18.00 hod. denně 

Transportní adresy:

Ing. Ivan Krouský, Podle Kačerova 1230/25, 141 00 Praha 4

tel. 241 480 994, 736/536 744; e-mail: ivan.krousky@quick.cz

Ing. Karel Krček, Petra Bezruče 923/29, 182 00 Praha 8

tel. 284 687 510, 603/744 027; e-mail: karel.krcek@seznam.cz

Železnice:

Praha – Masarykovo nebo Praha – Wilsonovo nádraží

Výstavní poplatek:

nevyžaduje se

Přihlášky:

ryby, osobní účast a zajištění hotelu do 15. 9. 2005 písemně na adresy:

Ing. Ivan Krouský (Guppy),  

Ing. Karel Krček (Xipho – Molly)

  

Soutěžní podmínky – dispozice:

 

A.   Guppy

 1.  Výstava je 3. kolem Mistrovství české republiky v kategorii Guppy pro rok 2005.

 2.  Hodnotí se podle inovovaného mezinárodního standardu IHS 2004 (s výjimkou použití umělého světla) a to v dílčích kategoriích:

 • Guppy dlouhoploutvé

 • Guppy krátkoploutvé

 • Guppy mečíkaté.

 1. Výstavní a hodnocenou kolekci tvoří skupina tří samečků.

 2. Vystavovat mohou jednotlivci i kolektivy chovatelů a to s podmínkou, že vystavované ryby jsou výsledkem jejich vlastních odchovů.

 3. Rozhodnutí pětičlenné jury je nenapadnutelné, rozhodující a konečné.
  Pro všechny vystavované kolekce budou zajištěny následující podmínky:
  bloky lepených nádrží s oddíly cca 10 litrů (rozměry 20×20×25 cm), krycí skla, barva pozadí a dna tmavá (resp. šedo-modrá), osvětlení denní, jemné provzdušnění, parametry vody: teplota min. 22 oC, pH cca 7, DGH cca 12 st.

 4. Vystavené kolekce se nevracejí – pořadatelé s nimi naloží podle vlastního rozhodnutí. Výjimky musí být mezi vystavovatelem a pořadateli dohodnuty předem.

 5. Poháry (resp. jiné ceny) udělí pořadatelé vždy za prvé místo v dílčích kategoriích guppy dlouhoploutvé, krátkoploutvé a mečíkaté. Všichni soutěžící obdrží diplom a výsledkovou listinu. Pořadatelé si vyhrazují právo ocenit i další vystavovatele. 

 6. V případě rovnosti bodů rozhodne při pohárovém umístění o pořadí soutěžících součet škrtnutých bodů; když i ten bude shodný, rozhodne los.

 7. Pořadatelé si vyhrazují právo nezařadit do výstavy ryby nemocné, slabé a neodpovídající platným standardům, případně i nadměrné množství ryb jednotlivého vystavovatele.

 8. Doručením kolekcí vystavovatel vyjadřuje souhlas s podmínkami uvedenými v těchto dispozicích.

B.   Xipho – Molly

 1. Výstava je 3. kolem Mistrovství české republiky v kategorii Xipho – Molly pro rok 2005.

 2. Hodnotí se podle mezinárodního standardu ISXM 2001 a to v následujících dílčích kategoriích:

  Xiphophorus helleri

 Poecilia sphenops

  Xiphophorus maculatus

Poecilia latipinna

  Xiphophorus variatus

Poecilia velifera

 1. Každá kolekce je reprezentována párem (samec + samice).

 2. Vystavovat mohou jednotlivci i skupiny chovatelů a to s podmínkou, že vystavované ryby jsou výsledkem jejich vlastních odchovů.

 3. Rozhodnutí pětičlenné jury je nenapadnutelné, rozhodující a konečné.

 4. Pro všechny vystavované kolekce budou zajištěny následující podmínky:
  bloky lepených nádrží s oddíly cca 10 litrů (rozměry 20×20×25 cm), krycí skla, barva pozadí a dna tmavá (resp. šedo-modrá), osvětlení denní, jemné provzdušnění, parametry vody: teplota min. 22 oC, pH cca 7, DGH cca 12 st.

 5. Vystavené kolekce se nevracejí – pořadatelé s nimi naloží podle vlastního rozhodnutí. Výjimky musí být mezi vystavovatelem a pořadateli dohodnuty předem.

 6. Poháry (resp. jiné ceny) udělí pořadatelé vždy za prvé místo v dílčích kategoriích X. helleri, X. maculatus, X. variatus, P. sphenops, P. latipinna a P. velifera. Všichni soutěžící obdrží diplom a výsledkovou listinu. Pořadatelé si vyhrazují právo ocenit i další vystavovatele. 

 7. V případě rovnosti bodů rozhodne při pohárovém umístění o pořadí soutěžících součet škrtnutých bodů; když i ten bude shodný, rozhodne los.

 8. Pořadatelé si vyhrazují právo nezařadit do výstavy ryby nemocné, slabé a neodpovídající platným standardům, případně i nadměrné množství ryb jednotlivého vystavovatele.

 9. Doručením kolekcí vystavovatel vyjadřuje souhlas s podmínkami uvedenými v těchto dispozicích.

 

Doplňující poznámka: Mistrovství České republiky v chovu živorodých ryb každoročně vyhlašuje Organizační centrum (Akvárium zal. 1899 – Praha, Český klub chovatelů živorodých ryb – Ostrava, IRIS Plzeň a Spolek ústeckých akvaristů). V této souvislosti je informace, uveřejněná na www.webpark.cz/ckchzr („o nás“, bod č. 10), že ČKCHŽR „Vyhlašuje, řídí, vyhodnocuje a finančně podporuje soutěže mistrovství ČR Guppy a Xipho – Molly“, zavádějící a nesprávná.

 

Ing. Ivan Krouský 

Ing. Karel Krček

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy