Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
20.2.2005
 

 

Královéhradecká výstava

RNDr. Roman Slaboch

 

Hradec Králové se po letech opět dostává do povědomí akvaristů jako jedno z center kvalitních chovatelů akvarijních ryb. Přispívá k tomu i opakování úspěšné výstavy (letos v termínu 19.2. - 28.2.2005) ve známém středisku ALDIS.

 

 

Protože jsem navštívil výstavu hned první den, mohu se vyjádřit pouze k výchozí kvalitě akvárií a vystavovaných ryb - a ta byla vynikající. S velkou péčí osázená akvária měla evidentně již několik dní života za sebou, takže měla čirou, bublinek prostou vodu, rostliny byly narovnány a působily tedy naprosto přirozeně, ryby byly seznámené s prostředím a nezaznamenal jsem ani jednu nemocnou, nebo potlučenou.

 

 

Kéž by domácí, opečovávaná akvária vypadala stejně, jako ta zdejší provizorní.

 

 

Obzvlášť nádherné bylo ukázkové , cca 1000 l velké akvárium fy Rataj s úpravou "amanovského" typu. Akvárium je osázeno s velkým citem pro detail i pro celek a použité rostliny (pro Ratajovy odpůrce musím jedním dechem říci, že žádná z rostlin nebyla vypěstována emerzně) jsou voleny tak, aby nádrž nijak zásadně nezměnila celkový vzhled ani po měsících jejich růstu. Se stejným citem jsou vybrány druhy ryb a jejich množství. Před takovým akváriem bych dokázal trávit hodiny.

 

 

Bohužel, prakticky všechny vystavované druhy jsou akvaristům poměrně dobře známy, takže prahnete-li po novinkách a raritách, moc si tu neužijete. Na druhou stranu - velikost a vitalita vystavovaných jedinců je příkladná a v nejlepším smyslu slova výstavní.

 

 

Součástí prvního výstavního dne bylo i přednáškové odpoledne. Obě přednášky, "Chov a odchov mořských živočichů" a "Splněný sen - Malawi 2004", přednesl dobře známý chovatel afrických tlamovců a autor knihy Mořská akvaristika, pan Hynek Dařbujan.

Přednášející je bezesporu vynikající praktický akvarista s nesmírnými zkušenosti v obou oborech. Tím větší pro mne bylo překvapení z přednášky o mořské akvaristice, kde velmi laicky a často naprosto mylně vysvětloval některé ekologické vztahy v mořských biotopech. Ve druhé přednášce, která byla z větší části cestopisná, rozvinul přednášející své charisma a poutavě vtipnou formou pohovořil o útrapách bílých cestovatelů v černém světadíle. Osobně mne nadchla kvalita promítaných fotografií tlamovců, pořízených přímo ve vodách jezera Malawi.

 

 

První den výstavy přišlo rozumné množství návštěvníků, takže byl relativní klid na její prohlídku. Na návštěvnost měl možná vliv i mírný zmatek v upoutávkách na internetu i na tištěných propagačních materiálech, kde se objevovaly rozporné informace o termínu konání výstavy (na jednom letáčku se dokonce objevil rok 2004), termínu konání přednášky, či zahájení přednášky. To vše jsou ale jen detaily, jinak skvělého know how pořadatelů, které je laděno již desítky let na výstavách v Rychnově nad Kněžnou.

 

 

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy