Akvárium, založeno r. 1899 bývalý První spolek přátel akvárií a terárií v Království Českém v Praze
       
 
  Aktuality  
  Členství  
  Výsledky soutěží  
  Členové  
  Články  
  Novinky  
  Download  
  Kontakty  
  Související odkazy  
     
Zpracováno
květen 2005
 

 

AKVA TERA - Praha 13.-25.9.1985

Redakce, (1986): AKVA TERA PRAHA 85, Akvárium Terárium, 1/1986, str.16-18

 

Všechno to vlastně začalo již v roce 1984, kdy se sešlo několik nadšenců zapálených pro uspořádání velké vivaristické výstavy. Ustavili nejdříve přípravný, později řádně konstituovaný výstavní výbor, který z pověřeni ÚV ČSCH začal organizovat, připravovat a plánovat. Byli zde zástupci 7 pražských základních organizací ČSCH, Klubu chovatelů živorodých ryb i Klubu chovatelů cichlid, předseda ÚOK AT a pracovnice sekretariátu ÚV ČSCH.

Zpočátku se scházeli jednou za měsíc, později se termíny schůzek značně zkracovaly, přímo úměrně k datu plánovaného zahájení. Ve výboru měl každý jeho člen svůj vymezený úkol, za jehož plnění, či zabezpečování odpovídal, kupř. propagace, technika, chovatelé-odborníci pro výběr vystavovaných exponátů, pokladní, jednatel atp. Pro některé potřeby byly vytvořeny i pracovní komise. Po prvotních úvahách, a snad i s mírnými rozpaky byl pro tuto ojedinělou vivaristickou akci vybrán jeden z pražských tradičně výstavních domů — palác U hybernů.

Starostí, problémů a někdy i zdánlivě neřešitelných situací při přípravách bylo někdy více než dost. Vždyť bylo nutné připravit 200 nádrží pro akvarijní ryby, přes padesát terárií (kterých mělo být původně víc), samostatnou expozici pro mezinárodní soutěž chovatelů živorodých ryb, prodejní stánky pro Zverimex, Kovoslužbu, JZD Bernartice, další větší počet nádrží pro prodej přebytků akvarijních ryb a rostlin členů ČSCH. To všechno, a nejen to, umístit do plochy 1600 m2 v prostorách, kde jsou Pražané zvyklí vídat různé přehlídky nejnovější techniky, oděvů, obrazů, ale i další tématicky zajímavé výstavy. Šťastná byla volba zkušeného hlavního architekta — ing. Zemana, který realizací svých záměrů připravil neobvyklý rámec pro tak rozsáhlý počet živých exponátů v téměř komorním prostředí. Sehnat vše potřebné nebyla . maličkost. Tak kupř. jen pro instalaci bazénu bylo potřeba celé velké nákladní auto slámy, 100 m2 lesního mechu (obojí se po ukončení výstavy znovu využilo), několik set okrasných pokojových rostlin. Ve velkém zabezpečit hadice, hadičky, přívod a rozvod elektřiny, vzduchu, filtry, škrtítka, čerpadla, vhodné osvětlení do všech nádrží, prostě všechno to, co potřebuji vivaristé pro svoji zálibu. K tomu ještě samozřejmě mnoho různých administrativních záležitostí. V jarním období žila Praha přípravou a později konáním Československé spartakiády, před zahájením výstavy pak začínaly v blízkosti paláce dokončovací práce spojené s výstavbou trasy B pražského metra a tzv. pěší zóny. Tím vlastně byla i do značné míry komplikovaná doprava všeho na místo konání.

Díky obětavosti mnoha členů pořádajících organizací se všechno podařilo tak, že dne 12. září 1985 ve 14 hodin mohla být výstava AKVA TERA 85 slavnostně zahájena. Propagace výstavy byla tentokrát velice účinná. Rozhlas, televize a denní tisk vydatně přispěly k početným návštěvám už v prvních dnech. Tak již v pátek, 13. září, tedy první den otevření, navštívily výstavu téměř čtyři tisíce lidi. Pak zájem dalších narůstal. Rekord byl zaznamenán dne 21. září, kdy zde prošlo víc než osm tisíc návštěvníků. I proto byla výstava prodloužena z původního data 22. do 25. září. Za třináct dnů shlédlo výsledky práce pražských vivaristů téměř devadesát tisíc ná­vštěvníků (z toho zhruba 15 tisíc dětí od 6 let).

Nedílnou součástí 2. pražské výstavy AKVA TERA 85 byla 3. mezinárodní soutěž chovatelů živorodých ryb, která se započítávala do souhrnných výsledků 1. mistrovství ČSSR 1985. Podle mezinárodních standardů zde hodnotily dvoučlenné komise posuzovatelů celkem 211 kolekcí živorodých ryb z Belgie, NDR, Polska, Rakouska, Sovětského svazu, Švédska a Československa. Absolutním vítězem se stal s. Jiří Svoboda (ZO ČSCH Turnov), který dosáhl 93 body. Kromě této specializované, byly ještě další dvě soutěže. První návštěvnická, probíhala vlastně prostřednictvím anketních lístků. Ve třech kategoriích u akvaristů, ve dvou u teraristů byla vypsána soutěž odborná. Zde se hodnotila tzv. atraktivnost druhu, jeho vzhled i další fyzické znaky, celkový estetický dojem (s ohledem na velikost akvária nebo terária.

Vyjmenovávat všechny druhy, rody, čeledě i formy, které byly na výstavě zastoupeny bylo by svým rozsahem neúnosné. Byly zde jak novinky a vzácnosti, tak i druhy, které byly ještě před několika lety běžné, dnes však již téměř kuriózní.

Za zvláštní zmínku stojí píle, obětavost, nadšeni a iniciativa všech, kteří přispěli ke konečnému výsledku celé akce. Vždyť hodiny skutečně odpracované ani nelze spočítat. V posledních dnech před zahájením zde bylo denně až 60 členů pražských organizací ČSCH, kteří ve svém volném čase dělali všechno, co bylo zapotřebí. Po celou dobu výstavy byla dobře zabezpečena pořadatelská a poradenská služba, noční úklid, údržba akvárií a terárií, likvidační práce, prosté vyčíslení více než 7000 odpracovaných hodin není rozhodně konečné a úplné.

Domníváme se, že většina našich čtenářů navštívila pražskou výstavu. Zajisté nám dají zapravdu, že všem, kteří v loňském, jubilejním roce 40. výročí osvobození Československa přispěli svým dílem k této přehlídce krásy patří poděkováni za úspěšnou propagaci a dobré jméno československých vivaristů.

 

 

 
Českomoravská společnost Guppy  |  Českomoravská společnost Xipho-Molly  |  Klub přátel divokých živorodek

Web&Design © 2004 Roman Slaboch

 | 

Připomínky a návrhy